test

              
Baggrund

Web2Beviset er et tilbud om efteruddannelse for undervisere, der tør udnytte læringspotentialet i nye medieteknologier, indgå i lærende fællesskaber og blive klogere på it-didaktik.

Internettets mange, gratis web 2.0-tjenester indholder et enormt læringspotentiale. Det gælder især i forhold til at ruste vores elever med nogle af vidensamfundets vigtigste kompetencer. Samarbejde, videndeling, kommunikation på tværs af landegrænser og refleksion over egen læring er afgørende kompetencer i et netværksbaseret, gennemdigitaliseret videnssamfund. Kreative, multimodale udtryksformer kan være med til at inkludere alle elever og understøtte mange måder at lære på. Det kræver en ny didaktik at få de nye medier integreret på en måde, så eleverne oplever, at deres uformelle kompetencer kommer i spil, og at undervisningen fremstår som motiverende, autentisk og vedkommende - også uden for skolen.

Konceptet

Web2Beviset bygger på ideen om et "Massive Open Online Course" (MOOC). Det er et anderledes kursusforløb der primært foregår online, og som er åbent i den forstand, at du, efter endt introforløb, selv kan bestemme hvilke moduler du vi tage, hvornår og i hvilken rækkefølge. Du bestemmer også selv hvor lang tid du vil bruge på et kursusmodul, hvilket indhold du vil arbejde med og hvordan du vælger at udfolde dine kompetencer i din undervisning. Du er i høj grad medskaber af dine egne “læringsstier”. Hovedsagen er, at det indhold du arbejder med og måden du gør det på, giver mening i forhold til din pædagogiske praksis og din egen faglige udvikling.

At indgå i et MOOC kan blive din kilde til læring for livet. Kurset er deltagerorienteret, og du er i høj grad selv med til at afgøre, hvor meget du lærer, og om dit udbytte bliver tilfredsstillende. Web2Beviset åbner for en bred vifte af udfordringer, vejledninger, ressourcer og netværk, men dit udbytte afhænger også af, i hvor høj grad du interagerer med andre, deler viden, ideer og ressourcer. Du er med andre ord ikke alene på kursus - alle nuværende og tidligere kursister deltager i dette lærende netværk med fælles omdrejningspunkt: didaktik, læringsteknologi og tidssvarende undervisning.  

De sociale medier er dette netværks stemme. Alle deltagere har deres egen blog, og de dokumenterer deres erfaringer fra egen praksis, deres refleksioner, opdagelser og produkter gennem blogindlæg. Disse indlæg indgår sammen med andre sociale medier i et community, hvor deltagerne diskuterer synspunkter, kommenterer på hinandens indlæg og deler viden og ressourcer - kort sagt: er i læring og udvikling fagligt og socialt. Når du har afsluttet et kursusmodul, beholder du din blog, dine produkter og alle de kontakter, du følger, eller der følger dig. Netværket om Web2Beviset - dit personlige lærende netværk - vil du efter gennemført modul fortsat kunne udvikle, som du har lyst til. Du vil kunne interagere med nye kursister, og du vil have adgang til alle fremtidige opdateringer og ressourcer på det modul, du har gennemført.

Målet er:

      1. at du gennem dit kursusforløb opnår forståelse for hvilket læringspotentiale web 2.0 medier indeholder
      2. at du opnår teknisk og didaktisk indsigt i hvordan du kan udnytte dette potentiale i din egen praksis
      3. - at du gør dig erfaringer med at kunne bruge web 2.0 baserede online netværk som kilde til livslang læring. 

Sådan gennemføres et modul

Et modul gennemføres ved, at du under dit kursusforløb "afleverer" minimum 2 blogindlæg. Det ene blogindlæg kalder vi et 

"didaktisk design"
. Her beskriver du de didaktiske overvejelser, du har gjort dig i forhold til det undervisningsforløb, du planlægger at gennemføre med dine elever. Undervisningsforløbet integrerer selvfølgelig web 2.0-medier i større eller mindre omfang. Du vil modtage feedback på dit didaktiske design fra en vejleder og sikkert også fra andre kursister, der synes dit forløb lyder spændende eller blot vil have dig til at uddybe noget.

Det andet blogindlæg kalder vi for 

"elevprodukt"
. Her skal du dokumentere, at dit forløb har været gennemført ved at linke til et online elevprodukt samt give nogle afsluttende refleksioner over forløbet. Du vil modtage feedback fra din vejleder, og du kan forvente at få feedback fra nuværende eller tidligere kursister. Vi linker efterfølgende til dine online elevprodukter, så andre kan lade sig inspirere af, hvordan du har integreret web 2.0 i din undervisning. Herefter vil du få tilsendt et Web2Bevis som dokumentation for dine erhvervede færdigheder og kompetencer.

Introdage

Første gang du tilmelder dig et modul, skal du også tilmelde dig en introdag.

På introdagen vil du blive guidet gennem konceptet, få oprettet din blog og blive meldt ind i relevante fora og netværk. Eventuelle spørgsmål vil blive taget op. Dagen vil også byde på it-didaktiske oplæg, og deltagerne vil have mulighed for at lære hinanden at kende "face-to-face", inden resten af kurset flyttes ud i det virtuelle rum.

Når du først én gang har været på introdag, kan du frit tilmelde dig de moduler, du har lyst til. Du er dog velkommen til når som helst at tilmelde dig en introdag på et senere tidspunkt. Du kan se på Web2Beviset's forside, hvornår der udbydes introdage.

Indhold på et modul

IT didaktik og Web2TV

Web2Beviset henviser til relevant litteratur, rapporter og undersøgelser, du kan fordybe dig i for at blive klogere på it og læring. Vi viser dig forskellige it-didaktiske modeller og linker til it-didaktiske artikler og temaer fra

Web2Bloggen.

På vores Web2Tv-kanal samler vi inspirerende videoer om it-didaktik og læringskompetencer i det 21. århundrede. Du er meget velkommen til at bidrage til denne kanal.

Videopræsentationer

Til hvert modul er der udarbejdet en række korte videopræsentationer af eksemplariske, gratis web 2.0-tjenester. Præsentationerne viser kort og præcist, hvilket potentiale tjenesterne indeholder. Herefter skal du selv på opdagelse.

Web2Beviset arbejder for platformuafhængighed og ud fra mottoet: 

"Bring your browser". 
Vi tror på, at skolerne skal arbejde frem mod, at langt de fleste elever vil medbringe en bærbar enhed. Alle de tjenester, Web2Beviset henviser til, er gratis og kan anvendes af alle elever, blot de medbringer en browser - uanset om det er på en Windows, Mac eller Linux.

Didaktisk inspiration

Til hver eksemplarisk web 2.0-tjeneste er der udarbejdet et oplæg til, hvordan tjenesten kan didaktiseres i undervisningen. Dette oplæg er lavet som en kollaborativ præsentation, og vi opfordrer alle deltagere til at bidrage med spændende ideer til, hvordan tjenesten kan bruges i undervisningen.

Blogcommunity og social bookmarking

Alle deltagere på Web2Beviset har deres egen blog. Vi samler alle blogs i bloglister og viser de seneste indlæg, så du har mulighed for at følge med. Vi viser dig, hvordan du kan abonnere og følge andres blogs gennem RSS.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig vores social bookmarking-gruppe, hvor du, ud over altid at have dine bogmærker (links) ved hånden, har mulighed for at opleve, hvordan et videndelende online fællesskab kan være med til at sikre din faglige opdatering.

Elevprodukter

Vi elsker elevprodukter - så derfor samler vi på dem! Dit afsluttende blogindlæg skal indeholde et link til et eller flere elevprodukter. Vi spørger dig pænt om vi må linke til dine elevprodukter. På den måde kan du frit gå på opdagelse i en til stadighed voksende samling af modulspecifikke elevprodukter - lige til at få gode ideer af. Husk - sharing is caring :-)

Web2 udfordringen

I hvert modul møder du en udfordring. Til at løse udfordringen skal der dels bruges tekniske web 2.0-færdigheder, dels færdigheder af social og netværksmæssig karakter. Udfordringerne skal være med til at sikre, at du får mediernes tekniske og sociale aspekter i spil i en meningsfuld kontekst.

Vejledning: Forum og Webinarer

En del af konceptet er, at deltagerne er nysgerrige og afprøvende i forhold til nye medieteknologier og it-didaktik. Men vi sørger selvfølgelig også for at holde hånden under dig. Til hvert modul er tilknyttet et forum med plads til stort og småt. Eksperterne er deltagerne selv, der i høj grad opfordres til at hjælpe hinanden og dele ud af erfaring og viden. Modulets vejledere er også tilknyttet dette forum.

Vi afholder løbende webinarer, der tager udgangspunkt i deltagernes aktuelle behov og modulets eksemplariske tjenester. Vi vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har specifikke ønsker til indhold. Se mere ved at logge på dit modul.             Åben dokumentet Comments