Web2Beviset – for hele din skole eller kommune

Kurset der giver undervisere tekniske og didaktiske kompetencer, som sætter dem i stand til at udnytte læringspotentialet i gratis web 2.0 tjenester.

Web2Beviset som løftestang
CFU har stor erfaring med at bruge web2beviset som løftestang for kommuner og skoler, som arbejder målrettet med elevernes læring.

Vi tilrettelægger forløbet i fællesskab med rekvirenten, introducerer og igangsætter kursisterne og indgår gerne i sparring om værdiskabelsen.

CFU følger kursisterne gennem hele forløbet og kan undervejs supplere med workshops og opsamlinger.

Underviserne arbejder i ‘skyen’ og egen praksis
Web2Beviset er et "blended learning" kursuskoncept. Forløbet starter typisk med 2-5 dage fysisk tilstedeværelse, hvor undervisere og deltagerne er sammen.

Ud over at klæde deltagerne på til Web2Beviset råder CFU over dygtige konsulenter inden for alle fag, almenpædagogik, internationalisering og læringsteknologi. Sammen med rekvirenten kan vi skabe præcis det fokus der er behov for på de disse dage.

Herefter foregår resten af forløbet i skyen og i egen praksis. Omkring 1000 undervisere udvikler, deler og implementerer it-didaktik og digitale læringsformer. 

Det er vejen til at sikre, at eleverne udrustes med kompetencer, der matcher det 21. århundrede.

...KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE
Skræddersyede løsninger

Web2Beviset har været omdrejningspunkt for en lang række forskellige udviklingsprojekter.

Fra store udviklingsprojekter for alle undervisere og pædagoger i en hel kommune, til VUC og Lærdansk på landsplan og udviklingsopgaver for en lang række skoler.

...KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE