BAGGRUND  |  LÆRINGSMÅL  |  PÅ 2 BEN  |  INTRODAGE  |  UDFORDRINGER  |  TID

Hvor mange timer skal jeg bruge?

Ja - det kommer an på så meget...

Forløbet tager for de fleste kursister mellem 2 og 6 måneder at gennemføre alt efter hvordan det passer ind i forhold til eksisterende undervisningsplaner og hvor omfangsrigt man vælger at forløbet skal være.

En del kursister stopper faktisk ikke igen. De fortsætter med at kommentere, dele erfaringer og eksempler fra egen praksis og bruger Web2Bevisets ressourcer som en værdifuld værktøjskasse efter endt kursusforløb. 


Derfor er det også svært, at sige noget præcist om, hvor mange timer der skal bruges. Noget af timeforbruget ligger i forvejen i undervisernes almindelige forberedelse. Har du brug for et minimumstimetal, vil vil mene, at man som minimum skal bruge 15 timer på forløbet ud over introdagene.